En hand håller ett dricksglass under en rinnande vattenkran.

Nya gränsvärden för PFAS i dricksvatten

2026 träder nya och skärpta gränsvärden för PFAS i dricksvattnet i kraft. I samtliga av våra vattenverk ligger PFAS-halterna redan idag under de kommande gränsvärdena, förutom på vattenverket i Nävlinge där värdet är något högre. På vattenverket i Nävlinge, kommer ett extra reningssteg installeras under 2024 för att sänka PFAS-halten ytterligare och klara det kommande gränsvärdet.

Livsmedelsverket har satt nya gränsvärden för vilka halter av PFAS som får finnas i dricksvatten. De nya gränsvärdena träder i kraft 1 januari 2026. Fram till att de nya gränsvärdena träder i kraft ska dricksvattenproducenter i Sverige undersöka PFAS-halter och sätta in lämpliga åtgärder där det krävs.

PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp kemiska ämnen som är framställda av oss människor. Sedan tidigare finns en åtgärdsgräns för dricksvatten gällande den grupp av PFAS-ämnen som kallas PFAS 11. Från och med 2026 införs istället två nya gränsvärden för PFAS 4 samt PFAS 21.

Tidigare åtgärdsgräns:

PFAS 11: 90 nanogram/liter

Nya riktvärden och gränsvärden från och med 1 januari 2026:

PFAS 4: 4 ng/liter

PFAS 21: 100 ng/liter

Vad gör Hässleholm Miljö för att rena dricksvattnet från PFAS

Det kommunala dricksvattnet i Hässleholm ligger långt under tidigare åtgärdsgräns och kommer klara även de kommande gränsvärdena. Dricksvattnet ut från Nävlinge vattenverk ligger starx över det kommande gränsvärdet för PFAS 4 (kommande gränsvärde 4 ng/l och senast uppmätta värde 8,6 ng/l) och därför kommer ett extra reningssteg installeras under 2024. Hässleholm Miljö har som målsättning att vara under det kommande gränsvärdet redan under slutet av 2024. PFAS-halten kommer sänkas genom att ett kolfilter läggs till i vattenreningsprocessen. Det är en beprövad metod för att avskilja PFAS och andra bekämpningsmedel. Förutom i Nävlinge vattenverk ligger dricksvattnet i samtliga vattenverk under de kommande gränsvärdena för PFAS. Under 2024 och 2025 kommer även utökade PFAS-provtagningar att genomföras på vattenverken i kommunen.

Dricksvattnet – vårt mest kontrollerade livsmedel

Du som bor i Hässleholms kommun kan dricka och använda det kommunala dricksvattnet precis som tidigare. Dricksvattnet är det mest kontrollerade livsmedlet i Sverige och kommer fortsätta vara det även framöver. Även gällande förekomsten PFAS har vårt dricksvatten redan idag låga värden.

Vad är PFAS?

PFAS är ett samlingsnamn för tusentals olika ämnen med liknande kemisk struktur. PFOS är PFOA har använts i över 50 år och är två av de mest kända PFAS-ämnena. Gemensamt för PFAS-ämnen är att de är extremt svåra att bryta ner i naturliga förhållanden och de är dessutom svåra att rena bort i reningsverk.

Eftersom PFAS-ämnena är så svårnedbrytbara följer de med ut i naturen och i vattnet. Inte minst har det spridits i mer koncentrerad form från exempelvis flygplatser och brandövningsplatser där brandskum med PFAS använts.

PFAS-ämnen har skapats för att stöta bort fett, smuts och vatten. Idag finns det tusentals olika PFAS-ämnen på marknaden. De hittas bland annat i vardagliga produkter som stekpannor, funktionskläder, skor, möbeltyger, skidvalla, matförpackningar, brandskum, impregneringssprayer, bekämpningsmedel och skönhetsprodukter. Utsläpp till naturen sker vid tillverkningen av produkter (som till exempel köksredskap med Teflon), vid användning av produkterna (tex skidvalla och skönhetsprodukter) och när produkterna blir avfall.

Senast uppdaterad: