Priser & regler

Priser för sophämtning samt renhållningsföreskrifterna för Hässleholms kommun. Priserna gäller fr.o.m. 2023-01-01 och är angivna inklusive moms. Samtliga priser och allmänna bestämmelser hittar du i renhållningstaxan.

Helårsabonnemang

En- och tvåbostadshus


Grundavgift

1327 kr

Rörlig avgift

2072 kr

Säsongsabonnemang (april - oktober)

Fritidshus


Grundavgift

981 kr

Rörlig avgift

1407 kr

Under denna period töms kärl 1 tretton gånger och kärl 2 sju gånger

Säsongsabonnemang (mitten av mars till mitten av november)

Trädgårdsavfall


190 liters kärl

1622 kr

370 liters kärl

1622 kr

Tömning varannan vecka från mitten av mars till mitten av november

Extra sopkärl

Samma pris oavsett storlek på kärl. Beställ extra sopkärl.

Extrakärl

Plast- och pappersförpackningar


Villa (delat 370 liters kärl)

366 kr

Fritidshus (delat 370 liters kärl)

256 kr

Tömning varannan vecka

Extrakärl

Brännbart


Villa (190 liter, 240 liter, 370 liter)

845 kr

Fritidshus (190 liter, 240 liter, 370 liter)

591 kr

Tömning var fjärde vecka

Extrakärl

Tidningar


Villa (190 liter, 240 liter)

620 kr

Fritidshus (190 liter, 240 liter)

433 kr

Tömning var fjärde vecka

Renhållningsordning

Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan samt de föreskrifter om avfallshantering som gäller för kommunen. En avfallsplan är hela kommunens strategiska plan i avfallsfrågor och i Hässleholm har vi valt att kalla den Resursoptimeringsplan.

Hässleholms kommuns renhållningsordning består av två delar. Här kan du ladda ner de som PDF:

Del 1 – Renhållningsföreskrifter Pdf, 529.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Del 2 – Resursoptimeringsplan ”Hässleholm 2020 är Skånes Vintagecentrum” Pdf, 928.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad: