En hand som håller ett glas och fyller det med vatten från kranen.

För dig som kund

Här har vi samlat tjänster och viktig information för dig som kund. Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss keyboard_arrow_right

SMS-avisering

Vill du få information om driftstörningar och ledningsunderhåll via SMS eller röstmeddelande? Anmäl dig till vår SMS-tjänst via länken nedan.

Anmäl dig till SMS-avisering keyboard_arrow_right

Felanmälan

Vill du göra en felanmälan gällande VA-nätet under dagtid är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0451-26 82 00.

Akuta ärenden, som vattenläckor och avloppsstopp, utanför kontorstid anmäls till kommunens felanmälan på telefonnummer 0451-803 00.

Vattenmätare

Alla fastigheter som är anslutna till kommunalt vatten och/eller avlopp ska vara utrustade med en vattenmätare. Vattenmätaren mäter din vattenförbrukning och ligger till grund för den faktura du får från oss. Vattenmätaren säkerställer att du blir korrekt debiterad och enbart betalar för det vatten du har använt. Vi äger vattenmätaren och ansvarar för att tillhandahålla, installera och byta den.

Avläsning av din vattenmätare

Avläsning av vattenmätaren ska ske en gång om året. Vi skickar ut ett brev med avläsningskort när det är dags att läsa av mätaren. Du registrerar sedan din avläsning via länken nedan enligt instruktionerna i brevet eller skickar in kortet med post.

Registrera din avläsning keyboard_arrow_right

Kontrollera gärna emellanåt att värdet på vattenmätaren stämmer överens med den beräknade förbrukningen. Det hittar du på din faktura.

Vill du lämna fler avläsningar under ett år, kan du registrera dem via länken nedan eller ringa till oss på telefonnummer 0451-26 82 00.

Räkneverket i mätaren visar antalet kubikmeter. Det är dessa siffror du ska läsa av och lämna till oss. Vattenmätaren på bilden visar 543 kubikmeter (m3). Det svarta kugghjulet mitt på mätartavlan snurrar när vatten används. Om allt vatten är avstängt ska detta kugghjul vara stilla. Vattenmätarens mätarnummer står på insidan av locket.

Byte av vattenmätare

I Hässleholms kommun byter vi vattenmätaren vart åttonde år om det är en vanlig villa-mätare (Qn 2,5). Om det är en större mätare byts de vart tredje år. Du får då ett brev hemskickat med en utsatt tid. Bytet sker på helgfria vardagar, måndag-fredag. Om tiden inte passar och du behöver avtala en ny tid, kontakta oss på telefonnummer 0451-26 82 86. Har du frågor går det bra att mejla till hassleholmsvatten@hassleholm.se

Inför vattenmätarbytet

För att byte av vattenmätare ska kunna utföras behöver du kontrollera installationen och göra vissa förberedelser. Om du inte är på plats på den avtalade tiden och vår montör ej lämnats tillträde till fastigheten så bytet kan ske, tar vi ut en avgift för förnyat besök.

  • Plocka undan föremål framför och ovanför vattenmätaren.
  • Kontrollera så att avstängningsventilerna vid mätaren fungerar. Det kan du göra genom att stänga en ventil i taget och sedan öppna en tappkran i fastigheten för att kontrollera att inget vatten kommer. Om någon avstängningsventil inte fungerar så ska de bytas ut.
    Enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), ingår avstängningsventilerna i VA-installationen och det är fastighetsägarens ansvar att hålla dessa funktionsdugliga. Ventilerna ska du som fastighetsägare själv kunna stänga.
  • Om vattenmätaren sitter i en vattenmätarbrunn, ska brunnen vara tömd på vatten och ventilerna kontrollerade enligt ovan.
  • Om du har en avstängningsventil med en svart ratt märkt med LK580, så måste den bytas ut eftersom den inte längre är godkänd. Det är för din egen säkerhet som du behöver byta ut ventilen. Vid manövrering av dessa svarta rattar kan ventilratten lossna och flyga iväg och orsaka översvämning. De flesta försäkringsbolag kräver också att du har en godkänd avstängningsventil.

Faktura

Du får dina fakturor från oss fyra gånger per år. Som privatperson kan du välja mellan pappersfaktura, e-faktura och Kivra. Om du inte gör något aktivt val får du en pappersfaktura. Vi ser gärna att du väljer ett elektroniskt alternativ för att spara på miljön och för att förenkla betalning. Läs mer om våra olika betalningsalternativ.

Din faktura innehåller en fast och en rörlig kostnad. Den rörliga kostnaden baseras på förbrukad mängd vatten och mäts genom din vattenmätare. Kontrollera gärna emellanåt att värdet stämmer överens med den beräknade förbrukningen. Beräknad förbrukning hittar du på din faktura.

Du får separata fakturor för vatten och avlopp (VA), avfallshantering och fjärrvärme, om du har det. Använde du autogiro för dina vatten och avloppsfakturor tidigare har de automatiskt gått över till Hässleholm Miljö.

Senast uppdaterad: