Bild på snödroppar

Frågor & svar

Vanliga frågor & svar kring fjärrvärme, sophämtning och slamtömning. Om du inte hittar svaret på din fråga är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice.

I Hässleholm betalar privatpersoner för fjärrvärmen genom en fast avgift och en rörlig energiavgift som beror på din energiförbrukning.

För kunder i Hässleholm innebär den justerade prismodellen följande:

Vid årsskiftet 1/1-2023 justerades energipriset för vintermånaderna. Detta innebar att vi höjde energipriset för vintertaxan till 75,70 för att kompensera att sommaren nu blivit en månad längre, då september räknas som sommarmånad från 2023.

Efter detta gjordes en prishöjning på 6,5% vilket gör att vintertaxan blir 80,63 öre/kWh. Övriga priser har också höjts med 6,5%.

En stor fördel med fjärrvärme är att det är enkelt - fjärrvärmen sköter sig själv och ger tid över till annat i livet. Fjärrvärme är ett klimatsmart sätt att värma upp ditt hus på som dessutom ger dig obegränsat med varmvatten. Fjärrvärmecentralen varken luktar eller låter och tekniken är enkel och driftsäker.

Lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig för mer information.

Du som kund äger och ansvarar för fjärrvärmecentralen och rören från avstägningsventilen, förutom mätutrustningen. Vi ansvarar för mätutrustningen och ledningarna fram till avstängningsventilen.

Om du inte har värme eller varmvatten kan det bero på ett tillfälligt fjärrvärmeavbrott. Kortare avbrott kan förekomma vid underhållsarbete i fjärrvärmenätet eller när vi ska koppla in nya kunder. Genom att anmäla dig till vår SMS-tjänst håller du koll på eventuella avbrott. Läs mer om åtgärdade och aktuella driftstörningar här.

Fungerar inte värmen till elementen men du har varmvatten? Kontrollera att det finns ström till reglerutrustningen, att det är tryck på systemet och att cirkulationspumpen går. Är du ansluten till vårt trygghetsavtal så hjälper vi dig. Har du anslutit dig till fjärrvärme via vår helhetslösning kan du innefattas av garantin. Kontakta oss så hjälper vi dig. Kontakta annars din VVS-firma.

Fungerar inte varmvattnet men du har värme? Då kan du behöva justera din fjärrvärmecentral. Kontrollera att regelventilen är rätt inställd, normal inställning är 2-3.

Vi stänger aldrig av fjärrvärmen utan du som kund styr den via din fjärrvärmecentral. Om fjärrvärmen inte fungerar kan det bero på ett tillfälligt fjärrvärmeavbrott. Genom att anmäla dig till vår SMS-tjänst håller du koll på eventuella avbrott. Läs mer om åtgärdarde och aktuella driftstörningar.

Fungerar inte värmen till elementen men du har varmvatten? Kontrollera att det finns ström till reglerutrustningen, att det är tryck på systemet och att cirkulationspumpen går. Är du ansluten till vårt trygghetsavtal så hjälper vi dig. Har du anslutit dig till fjärrvärme via vår helhetslösning kan du innefattas av garantin. Kontakta oss så hjälper vi dig. Kontakta annars din VVS-firma.

Är du ansluten till vårt trygghetsavtal kontaktar du oss så hjälper vi dig. Har du anslutit dig till fjärrvärme via vår helhetslösning har du fem års garanti på fjärrvärmecentralen och fem år på installationsarbetet. Kontakta oss så hjälper vi dig.

I övriga fall kontaktar du en vvs-firma. Behöver du byta din fjärrvärmecentral hjälper vi dig gärna med det.

Det finns olika sorters mätare, men de flesta läses av såhär:

>> På displayen kan du läsa av MWh (megawattimmarna).
>> Genom att trycka på knappen med en pil som pekar till höger får du fram m3 (kubikmeter).

Du kan behöva läsa av din mätare i samband med flytt.

Nej det behöver du inte. När du ansluter dig till fjärrvärme installeras en fjärrvärmecentral hemma hos dig som är kopplad till fjärrvärmenätet och ser till att du har obegränsat med varmvatten hemma.

Längre avbrott i leveransen av fjärrvärme är ovanligt. Kortare avbrott kan dock förekomma vid underhållsarbete i fjärrvärmenätet eller när vi ska koppla in nya kunder. Under årets kallare månader kan det vara bra att stänga fönster och dörrar, även inomhus mot kallare utrymmen som källare eller veranda. Ta på er extra varma kläder och om ni har en vedspis, elda i den!

Tvätt- och diskmaskin kan användas som vanligt vid avbrott då kallvattnet inte är kopplat till fjärrvärmen.

Genom att anmäla dig till vår kostnadsfria SMS-tjänst håller du koll på eventuella avbrott.

I Sverige är vi bra på att hantera och ta hand om vårt avfall. Problemet är att vi producerar mycket avfall, cirka 500 kg per person och år. På Hässleholm Miljö försöker vi minska den mängden genom minimering, återanvändning och återvinning. Av det material som inte går att återanvända eller återvinna gör vi fjärrvärme.

Genom att förbränna avfall minskar koldioxidutsläppen och användningen av primärenergi. Fjärrvärme innebär att vi spar på våra naturresurser. Fyra av fem kilowattimmar fjärrvärme produceras idag av resurser som annars skulle gått förlorade.

Eftersom fjärrvärme kräver komplicerad infrastruktur är det ofta bara ett företag per ort som erbjuder fjärrvärme. Hässleholm Miljö har vad som brukar kallas ett naturligt monopol, då vi är den enda fjärrvärmeleverantören i Hässleholm och Tyringe. Men eftersom fjärrvärme inte är det enda sättet att få värme och varmvatten på är även vi konkurrensutsatta. Som kund går det att välja andra uppvärmningsalternativ men många föredrar fjärrvärme om det finns tillgängligt eftersom det är enkelt, tryggt och klimatsmart. Vi är mycket måna om våra kunder och ser till att erbjuda en driftsäker och konkurrenskraftig tjänst som vi hela tiden arbetar för att utveckla.

I Hässleholm betalar du för fjärrvärmen genom en fast avgift och en rörlig energiavgift som beror på din energiförbrukning. Vi vill att fjärrvärmepriserna ska vara konkurrenskraftiga och stabila så att fjärrvärme blir en investering och ett uppvärmningssätt som lönar sig i längden. Läs mer om våra priser och avtalsvillkor här.

Den största kostnaden för dig som kund är energiavgiften, speciellt under årets kallare månader. Din egen energiförbrukning kan du själv påverka, höjs inomhustemperaturen ett par grader när det är kallt ute visar det sig snabbt på fakturan. Sänker du inomhustemperaturen med en grad minskar energianvändningen med fem procent.

Se till att du och den gamla ägaren har fyllt i en ägarbytesblankett och lämnat in till oss.

Då behöver du anmäla ett ägarbyte till oss. Du kan beställa en ägarbytesblankett direkt här på hemsidan som både du och den nya ägaren ska skriva under.

Sopkärl, grovsopor och röd miljöbox ska vara utsatta till klockan 06 på tömningsdagen. Genom att anmäla dig till vår SMS-tjänst håller du koll på dagen då kärlen ska tömmas.

Dekalen sitter på för att vi ska kunna samköra sopbilens datasystem med vårt egna. Då kan vi lätt se om ni har fått tömt eller inte, var kärlet är placerat och om det blivit flyttat ifrån fastigheten där det är registrerat.

Tömning av den röda miljöboxen måste beställas. Här kan du beställa tömning. Miljöboxen töms samtidigt som grovavfallet och ska stå på ordinare hämtningsplats.

I miljöboxen kan du slänga deponi, farligt avfall och matfett/matolja. Tänk på att farligt avfall tydligt ska märkas med innehåll.

Kontakta oss så ser vi till att beställa ett nytt kärl åt dig.

Du behöver inte diska ur kladdiga förpackningar för att de ska kunna återvinnas. Det är endast för din egen hanterings skull du sköljer förpackningarna. Det går bra att slänga förpackningarna kladdiga (men tömda) i respektive fraktion.

Vid flera domar i Miljödomstolen har man kommit fram till att det alltid bildas någon form av avfall som man inte kan ta hand om på den egna fastigheten. Därför måste alla ha ett abonnemang. Via abonnemanget betalar man också för möjligheten att lämna sitt avfall till återvinningscentralen.

Om man har väldigt lite avfall finns möjligheten att två, eller flera, fastigheter kan ha ett gemensamt abonnemang – då får man också en lägre kostnad. Den möjligheten finns även för fritidshus.

Det är inte heller tillåtet att bränna sina egna sopor. Sopor får bara förbrännas i speciella anläggningar som kan rena de farliga rökgaser som bildas. Att bränna sina sopor själv är ett miljöbrott som kan leda till fängelse.

Om ni har väldigt lite avfall finns möjligheten att två, eller flera, närliggande fastigheter har ett gemensamt abonnemang - då får ni också en lägre kostnad. Den möjligheten finns även för fritidshus. För att ansöka om gemensamt abonnemang skickas ifylld blankett gemensamt abonnemang Pdf, 113.4 kB, öppnas i nytt fönster. till kundtjänst via e-post eller post.

Nej, det kan du inte. Det brännbara avfallet måste förpackas i påsar som ska vara stängda, gärna med dubbelknut. Detta främst för våra chaufförers arbetsmiljö och hälsa. För att de ska slippa utsättas för risker gällande sanitär olägenhet. Avfallet behöver även vara förpackat i påsar för att det inte ska flyga rundor på vår uppsamlingsplats i Vankiva. Det finns speciella avfallspåsar på rulle att köpa i dagligvaruhandeln.

Nej. Däremot är det inte bra att slösa med energin genom att diska förpackningarna under rinnande varmvatten. Det räcker att skölja bort den värsta smutsen, för din egen skull. Det behövs inte för att kunna återvinna förpackningen.

Ja. Den miljöbelastning som uppstår av extra transporter motiveras av de miljövinster som uppnås. Vi sparar både energi och material genom återvinning!

Då behöver du anmäla ett ägarbyte till oss. Du kan beställa en ägarbytesblankett direkt här på hemsidan som både du och den nya ägaren ska skriva under. Du kan även kontakta oss så hjälper vi dig.

Använd tvätt- och rengöringsmedel utan fosfat och var noga med att inte överdosera. Använd i första hand såpa och diskmedel vid städning, inte bakteriedödande medel. Häll inte ut miljöfarliga ämnen (till exempel lösningsmedel, färgrester eller läkemedel) i avloppet. Bindor, tops, kondomer med mera hör inte heller hemma i avloppet.

Bilarna som tömmer enskilda avlopp är indelade i två fack för att kunna separera slam och vatten åt. När allt slam sugits upp förs vattenfasen med mikroorganismer tillbaka till brunnen samtidigt som den syresätts. Kvar i bilen blir ett torrrt slam. Läs mer om tömning av enskilt avlopp här.

Vi påbörjar och avslutar deltömningen vid ert enskilda avlopp vilket innebär att ni får tillbaka ert eget vatten.

Då fungerar tyvärr inte er bädd (infiltration). En infiltrations livstid är i snitt 15–20 år, men stora variationer förekommer beroende på lokala förutsättningar.

Senast uppdaterad: