Tilläggstjänster

Här hittar du priser på våra tillägsstjänster vid anslutning genom vår helhetslösning.

Samtliga priser är inklusive moms. Vi lämnar 2 års garanti på material och 5 års garanti på installationsarbete. Priserna gäller från 2023-01-01.

Priser

Demontering och bortförsel

Panna, värmepump m.m.


Panna

4000 kr

Oljetank

8500 kr

Påfyllnadsrör

1600 kr

Varmvattenberedare/

ackumulatortank <400 liter

3500 kr

Varmvattenberedare/

ackumulatortank >400 liter

6000 kr

Värmepump luft/vatten inklusive miljöavgifter

7000 kr

Värmepump berg/jord inklusive miljöavgifter

8000 kr

Rekommenderade tillägg vid konvertering från olja, pellets eller ved

Radiator, skorstenshuv, tallriksventil


Radiator

3900 kr

Skorstenshuv

8000 kr

Tallriksventil

700 kr

Tillägg vid genomgång av annat rum än apparatrum

Rördragning och håltagning


Rördragning utanför pannrum (dubbelrör, antal meter)

900 kr/m

Håltagning i betong, diameter <100mm

2700 kr/par

Håltagning i betong, diameter 101-200 mm

2700 kr/par

Håltagning i andra material, diameter <100 mm

800 kr/par

Håltagning i andra material, diameter 101-200 mm

800 kr/par

Vid konvertering från värmepump med återvinning

Fläkt


Installation av fläkt som ersätter luftåtervinning.
I priset ingår komplett installation med ventilationsarbete och elinkoppling.

17 500 kr

Övrigt

Asbest och proppning


Asbestsanering (normalstort pannrum)

5625 kr

Proppning av ledning till bergvärmepump

1600 kr