Tilläggstjänster

Här hittar du priser på våra tillägsstjänster vid anslutning genom vår helhetslösning.

Samtliga priser är inklusive moms. Vi lämnar 2 års garanti på material och 5 års garanti på installationsarbete. Priserna gäller från 2024-01-01.

Priser

Demontering och bortförsel

Panna, värmepump m.m.


Panna

4400 kr

Oljetank

9300 kr

Påfyllnadsrör

1700 kr

Varmvattenberedare/

ackumulatortank <400 liter

3800 kr

Varmvattenberedare/

ackumulatortank >400 liter

6600 kr

Värmepump luft/vatten inklusive miljöavgifter

7700 kr

Värmepump berg/jord inklusive miljöavgifter

8800 kr

Rekommenderade tillägg vid konvertering från olja, pellets eller ved

Radiator, skorstenshuv, tallriksventil


Radiator

4300 kr

Skorstenshuv

8800 kr

Tallriksventil

770 kr

Tillägg vid genomgång av annat rum än apparatrum

Rördragning och håltagning


Rördragning utanför pannrum (dubbelrör, antal meter)

1000 kr/m

Håltagning i betong, diameter <100mm

3000 kr/par

Håltagning i betong, diameter 101-200 mm

3000 kr/par

Håltagning i andra material, diameter <100 mm

880 kr/par

Håltagning i andra material, diameter 101-200 mm

880 kr/par

Vid konvertering från värmepump med återvinning

Fläkt


Installation av fläkt som ersätter luftåtervinning.
I priset ingår komplett installation med ventilationsarbete och elinkoppling.

19 200 kr

Övrigt

Proppning


Proppning av ledning till bergvärmepump

1800 kr