två provrör på nära håll

Naturvetenskap

För Naturvetenskapsprogrammet kan vi hålla i ett föredrag om avfallshantering och de bra saker för både miljön och klimatet sorteringen av avfall leder till. Vi kan även prata biogas, fjärrvärme och olika sätt att rena vatten på.

På Hässleholm Miljlö är det mesta vi gör på något sätt kopplat till naturvetenskap och hållbarhet. Vi kan under en lektion berätta om vanliga problem i återvinningen, som när det hamnar plast i matavfallet, eller prata om olika tekniker för att rena materialet som ska återvinnas.

Vi kommer gärna ut till skolan för att hålla föredraget med det går också bra att besöka vår anläggning, då kan ni även få möjlighet att gå en rundtur på vår återvinningscentral och prata med våra kollegor och se vad de som gått Naturvetenskap gör hos oss.

Sofie - Miljöingenjör

Bild på Sofie vid provtagning

Mitt namn är Sofie och jag gick naturvetenskapsprogrammet, därefter vidareutbildade jag mig till miljövetare genom miljövetenskapliga linjen på Lunds universitet.

Jag arbetar som miljöingenjör på Hässleholm Miljö och det bästa med mitt arbete är att jag får vara med och utveckla nya smarta lösningar för att minska bolagets miljöpåverkan. Det känns både meningsfullt och kul att gå till jobbet då!

Exempel på yrkesroller inom Hässleholm Miljö

 • Driftingenjör
 • Drifttekniker Fjärrvärme
 • Drifttekniker Reningsverk
 • Elingenjör
 • Ekomoniassistent
 • Ekonomichef
 • Fjärrvärmeingenjör
 • Hållbarhetscoach
 • Karttekniker
 • Kvalitetssamordnare
 • Labratorieassistent
 • Miljöingenjör
 • Miljösamordnare
 • Miljöpedagog
 • Processingengör
 • Produktionsingenjör
 • Projektledare
 • Utredningsingenjör
 • VA-ingenjör

Senast uppdaterad: