Bild på kärl att källsortera i.

Källsortera på din skola

Den 2 augusti 2023 inträffar världens ”Overshoot day”. Då har vi, på ca sju månader, förbrukat årsproduktionen av ekologiska resurser för 2023. Resten av året lever vi över jordens tillgångar. I Sverige ligger vi på nionde sämsta plats när det gäller det ekologiska fotavtrycket i världen. Skulle alla leva som vi gör i Sverige hade vi behövt 4 jordklot, skrämmande eller hur?

Genom att elever och lärare får kunskap om till exempel källsortering skapar vi engagerade ”källsorterare” som bli ambassadörer på skolan, hemma hos sig och i den offentliga miljön. Med ökad kunskap och ett stort engagemang ska vi kunna lämna över ett jordklot till våra barn och barnbarn som det funkar att leva på och som vi är stolta över att ha förvaltat på bästa möjliga sätt.

Hässleholm miljös målsättning är att det ska vara möjligt, roligt och framförallt enkelt att källsortera i förskolan, i skolan, på jobbet, i kommunens boendeenheter och inte minst på offentliga platser. Vi hoppas därför att ni vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle. 

Bild på informationsskyltar skola

Digital sorterigsguide

Undrar du hur något ska sortera? Kolla i vår digitala sorteringguide!

Digital sorteringsguide keyboard_arrow_right

Källsortering broschyrer

Källsortering affisch

Bild på källsorterings affisch
Till källsortering affisch (pdf) keyboard_arrow_right

Senast uppdaterad: