grävmaskin gräver i väg

Bygg och anläggning

För Bygg- och anläggningsprogrammet kommer vi gärna ut till er skola för att prata avfallshantering inom byggbranschen. Återvinning och återanvändning är frågor som blir allt viktigare och kunskap i de frågorna uppskattas hos framtida arbetsgivare.

På Hässleholm Miljö tar vi varje dag emot stora mängder avfall. Visste du att 30 % av Sveriges avfall (bortsett från gruvindustrin) kommer från byggsektorn? Men skulle inte det avfallet kunna återvinnas istället? Kommer vi i framtiden återanvända t.ex. stommar från gamla hus till nya hus? Att återvinna och återanvända på byggplatsen är inte alltid det lättaste, men i och med nya krav från Naturvårdsverket när det kommer till sortering av avfall blir det mer och mer aktuellt. Under ett studiebesök kan vi prata mer om de här frågorna.

Vi kan även prata om hur vi jobbar med byggavfall på vår anläggning och vad som händer med avfallet vi återvinner. Vi kommer gärna ut till skolan för att hålla föredraget med det går också bra att besöka oss, då kan ni även få möjlighet att gå en rundtur på vår återvinningscentral eller reningsverk och prata med våra kollegor och se vad de som gått Bygg och anläggning gör på Hässleholm Miljö.

Exempel på yrkesroller inom Hässleholm Miljö

  • Maskinförare
  • Projektledare
  • Anläggningsarbetare
  • Väg och anläggningsarbetare (mot väg och infrastruktur)

Vi har även hjälp av externa företag för att utföra beställda arbeten, t.ex. snickare, plattsättare och saneringsarbetare.

Senast uppdaterad: