Bild på ungdomar som studerar

Samhällsvetenskap

För Samhällsvetenskapsprogrammet kan vi hålla i ett föredrag om avfallshantering utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Återvinning och återbruk är viktiga delar mot ett hållbart samhälle!

Vi kan prata om hur miljö- och klimatfrågor hänger ihop med avfalls- och vattenhantering och om hur vi på Hässleholm Miljö på olika sätt arbetar för att engagera medborgare. Vi kan diskutera avfallstrappan och cirkulär ekonomi, där minimering av avfall, återvinning och återbruk är viktigt. Vi skulle kunna diskutera produkters osynliga avfall och konsumtionens klimatpåverkan.

Under en lektion skulle vi också kunna berätta om vårt samhällsansvar där att vi får vardagen att fungera för alla som bor i Hässleholms kommun och hur vi t.ex. med hjälp av en miljöstyrd taxa gör det billigare att sortera rätt än fel.

Emma - HR-generalist

Emma som arbetar som HR-generalist.

Mitt namn är Emma och jag gick samhällsvetenskapsprogrammet och har därefter läst personal- och arbetslivsprogrammet på högskolan i Kristianstad.

Jag arbetar som HR-generalist och har i min roll möjlighet att arbeta tillsammans med medarbetare och chefer för att öka trivsel, gemenskap och engagemang i bolaget. Detta är något jag uppskattar och värdesätter högt!

Exempel på yrkesroller inom Hässleholm Miljö

  • HR-chef
  • HR-generalist
  • Kommunikatör
  • Kundtjänstmedarbetare
  • Kvalitetssamordnare
  • Miljöpedagog
  • Projektledare
  • Utvecklingsstrateg

Senast uppdaterad: