Om projektet

I vår vision står det att Hässleholm Miljö ska vara en motor och en initiativtagare för Hässleholms hållbara utveckling inom miljö. För oss innebär det att vi ska ta en aktiv roll i kunskapsspridningen om miljöarbete och hållbar livsstil i alla åldrar. En viktig målgrupp är förskole- och skolbarn. Vi tror att vi genom att rikta oss mot barn och ungdomar har möjligheten att i tidig ålder väcka ett intresse för miljöfrågor. Vår förhoppning är att intresset ska leda till ett engagemang hos barnen som aktivt vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle, i den värld de själva ska växa upp i. En viktig del av vår strategi är därför att ta fram material och erbjuda studiebesök till förskolor och skolor. Vår målsättning är att materialet ska vara anpassat efter läroplanen för olika åldrar och underlätta för pedagoger i undervisningen inom miljöfrågor.

Hösten 2015 påbörjade vi vårt arbete med att ta fram material till förskolan och skolan. Det är ett omfattande arbete och vi har därför valt att fokusera på en ålderskategori om året. Hemsidan kommer efter hand uppdateras med det material vi tar fram.

Använda vårt material

Vi får många förfrågningar kring att använda/låna vårt material. Vi tycker givetvis det är jättekul att våra sopsamlarmonster är populära och att vårt material vill användas. Vi ser det som att om vi kan hjälpa varandra i vårt arbete mot en mer hållbar värld har vi en större chans att lyckas med vårt gemensamma mål.

Eftersom vårt material är framtaget för Hässleholm kommuns källsortering och behöver man för att kunna använda våra monster också sortera så som vi gör i Hässleholm. T.ex. Plastis samlar på plastförpackningar, och han samlar på både mjuka och hårda plastförpackningar.

För privatpersoner eller enskild förskola/skola är materialet fritt att använda. Vid användning på hemsida eller i tryckta broschyrer, planscher, utskriftsblad eller liknande, ska källhänvisning finnas till Hässleholm Miljö AB. Vi önskar även att ni skickar en bild till oss när ni använder vårt material som vi kan publicera på vår hemsida. Vi vill gärna att förskolor, skolor eller privatpersoner inspirerar varandra.

Om du som företagare, renhållningsbolag eller kommun vill använda dig utav vårt koncept Sopsamlarmonster ska ett samarbetsavtal upprättas. För mer information kontakta oss via mail: hassleholmmiljo@hassleholm.se eller via telefon: 0451-26 82 00.

Vill du få lite inspiration om just Sopsamlarmonstren så finns de på Instagram @sopsamlarmonster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och på Facebook @sopsamlarmonster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
På Facebook finns också en grupp Pedagogiskt arbete med Sopsamlarmonster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där pedagoger har möjligheter att diskutera pedagogiskt arbetet med sopsamlarmonster, källsortering och miljö i förskolan och skolan samt dela med sig av sina erfarenheter och idéer, och ta del av andras.

Använd gärna #sopsamlarmonster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. när ni postar något om våra sopsamlarmonster.

Sopsamlarmonster logga

Sopsamlarmonstren är det konceptet vi har tagit fram till förskolor och lågstadiet.

Energismart logga

Energismart är det koncept vi arbetat fram till mellanstadiet och för högstadiet.

Klimatkollen logga

Klimatkollen är det koncept vi har
tagit fram för gymnasieskolorna.