Bild på Fjärrvärme

Material

För årskurs 7-9 rekommenderar vi att arbeta med Energismart, vi har tagit fram ett digitalt escape room "Solstormen 1293". Ett digtalt escape room är en interaktiv aktivitet där elever i mindre grupper använder ledtrådar för att lösa utmaningar och låsa upp digitala lås. Dessa aktiviteter består av att lösa olika pussel/utmaningar som har med samhällsviktiga funktioner att göra.

Digitalat Escape Room

Senast uppdaterad: