Bild på Hässleholms Kretsloppscenters deponi

Vad innebär deponera?

Om du inte kan minimera, återvinna, återanvända eller energiutvinna ditt avfall ska det deponeras. Deponera innebär att lägga avfall på ”soptippen” för slutförvaring, att lägga avfallet på deponin är en sista utväg som vi helst vill slippa. Av det avfall som sorteras ut som deponi är det bara en liten del som faktiskt deponeras. Deponianläggningen på Hässleholm Miljö i Vankiva sorterar bland annat ut all metall och lämnar till metallåtervinning.

Bild på avfallstrappans steg Deponera

I Sverige har vi ett hundratals avfallsdeponier igång, eller som det brukar kallas ”soptippar”. Dessutom finns det flera tusen nerlagda soptippar som användes innan källsortering infördes. För inte så länge sedan deponerades allt, idag kan vi återvinna mycket mer och väldigt lite avfall deponeras. Börjar man rota i våra gamla deponier som finns runt om i kommunen så hittar man allt ifrån cyklar till tv-apparater, på Hässleholms kretsloppscenter i Vankiva finns en stor deponi som ska sluttäckas till 2020. Sluttäckning av en gammal deponi görs för att så lite vatten som möjligt ska tränga ner i avfallet och för att deponigas inte ska läcka ut. Det krävs två till tre meter tjockt lager av olika material för att klara de krav lagen ställer. Därefter planteras det gräs på backen och det kan exempelvis användas som friluftsområde.

Deponering idag görs på ett säkrare sätt, det som ska deponeras delas in i icke farligt och farligt avfall. Man gräver en grop med sluttade väggar som täcks med skyddsplast och ett rör för dränering på den djupaste punkten. Vattnet som kommer i kontakt med avfallet renas och när deponin är fylld täcks den över för säker slutförvaring. Det dokumenteras vad som finns så vi i framtiden kan gräva upp det när vi hittar ett sätt att återvinna materialet.

Hur deponerar vi?

  • Det avfall som inte går att återanvända, återvinna eller energiutvinna och som inte är farligt för miljön läggs på särskilt avfallsupplag, så kallad deponi. I den kategorin ingår exempelvis spegelglas och isolering. Målet är att den typen av avfall ska bli allt mindre.

Visste du att...

...mer än 99% av alla hushållssopor i Sverige återanvänds, återvinns till nytt material eller blir till värme och elektricitet. Det är alltså mindre än 1% av hushållens avfall som deponeras.

Statistikruta

Sedan 1994 har mängden hushållsavfall till deponi minskat med 94%.

Ladda ner faktablad

Faktablad - Deponera (pdf) keyboard_arrow_right

Senast uppdaterad: