Glödlampor till återvinning

Vad innebär återvinna?

Om vi inte kan återanvända är målet att återvinna avfall i så stor utsträckning som möjligt. Återvinning gör så att vi kan spara mycket av jordens resurser, genom återvinning sparas dessutom mycket energi jämfört med nyproduktion av material. I Sverige har vi producentansvar på en mängd produkter för att stimulera producenterna att ta fram produkter som är lämpliga för återvinning.

Bild på avfallstrappans steg Återvinna

Att återvinna innebär att vi sorterar ut olika material som genom återvinning blir nytt material som vi kan använda igen. När vi återvinner sparar vi på jordens resurser eftersom vi inte behöver använda oss utav nytt material. I Hässleholm är vi så duktiga på att återvinna pappersförpackningar och tidningar att vi sparade 40.000 träd på ett år. Istället för att fälla ett nytt träd för att göra tidningspapper kunde vi använda gamla tidningar som vi hade lämnat in till återvinning. Vi sparar även energi, att använda ett återvunnet material kräver inte lika mycket energi som när vi använder ett nytt material. I Sverige är vi duktiga på att återvinna, men vi kan såklart bli ännu bättre. Genom att sortera ut förpackningar, metall, glas och tidningar ser du till att materialet kan återvinnas och bli nytt material. Genom återvinning kan användbara råvaror och energi utvinnas ur vårt avfall och på så sätt sparar vi på jordens resurser. Att bearbeta ett återvunnet material kräver inte lika mycket energi som att bearbeta en ny råvara.

I Hässleholm sorterar vi ut glas, pappersförpackningar, plastförpackningar, metall och tidningar som går till återvinning. Pappersförpackningar bli nya pappersförpackningar, plast blir till ny plast och tidningar blir till nytt papper.

Hur återvinner vi?

  • Tidningar, metall och förpackningar av glas, papper och plast sorteras ut i ditt sopkärl där hemma för att bli nya produkter.
  • Batterier, ljuskällor och mindre elavfall sorteras ut i påhängsboxarana eller i röda miljöboxar i miljörum.
  • Grovsopor, större elektronikavfall, farligt avfall, matfett/matolja, deponi och andra typer av avfall som inte får plats eller hör hemma i sopkärlet sorteras på återvinningscentral eller budas till Hässleholm Miljö för att återvinnas så långt det är möjligt.
  • Brännbart avfall som inte får plats i sopkärlet lämnas på en återvinningscentral eller budas som Grovavfall för att förbrännas och omvandlas till värme.

Visste du att...

...en konservburk som återvinns sparar energi som räcker till 7 timmars tv-tittande.

Statistikruta

1975 har mängden avfall som återvinns på något sätt ökat från 60% till 99%. Andelen materialåtervinning har ökat från 6% till 35%. Biologisk behandling har ökat från 2% till 15%. Förbränning med energiutvinning har ökat från 3% till 49%. Deponering, där varken material eller energi återvinns, har samtidigt minskat från 62% till mindre än 1%.

Ladda ner faktablad

Faktablad - Återvinna (pdf) keyboard_arrow_right

Senast uppdaterad: