Vi har just nu förseningar i tömningen av enskilda avlopp. Läs mer under driftinformation.

Sorteringsguide

Tillbaka till kategorier

Batteri

Batterier innehåller farliga ämnen, det är därför extra viktigt att det lämnas in till återvinning. 

Villa

Batterier läggs i påhängsboxarna som sätts på kärlet vid tömning. Bilbatterier ska lämnas på återvinningscentral. 

Flerfamiljshus

Batterier läggs i en särskild behållare i avfallsutrymmet eller lämnas till ÅVC, om ingen behållare finns kontakta din fastighetsskötare.

Återvinningscentral

På våra återvinningscentraler (ÅVC) sorteras Batteri i Bilbatterier, Småbatterier och Litium- och uppladdningbara batterier. 

  • Batteri

    Sortera som Batteri

  • bilbatteri

    Sortera som Batteri

Informationsbroschyr

I vår Sorteringsbroschyr kan du läsa om varför och hur vi sorterar vårt avfall i Hässleholms kommun.

Ladda ner Sorteringsbroschyren som PDF Pdf, 16.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Observera att viss information om hur saker ska källsorteras kan ha förändrats sedan sorteringsguiden A-Ö gjordes.

Senast uppdaterad: