• radio_button_checkedPrivat
 • radio_button_uncheckedFöretag
 • radio_button_uncheckedSkola

Sorteringsguide

Tillbaka till kategorier

Övrigt

Byggavfall och rivningsavfall

Körs till en återvinningscentral. Går inte att sortera som Grovavfall.

Läkemedel och kanyler:

Lämnas på Apoteket.Läkemedel: Läggs i en genomskinlig kasse eller speciell returpåse från apoteket. Apoteken tar inte emot febertermometrar eller batterier. Kanyler: Fråga på apoteket efter en behållare. När kanylen klippts av läggs sprutan i brännbart.

Bilar och däck:

Bilar kan inte lämnas på våra återvinningscentraler utan ska lämna till en bilskrot. Däck lämnas till återförsäljare eller däckverkstad.

Ammunition:

Lämnas till polisen.

Lastpallar:

På Vankiva återvinningscentral sparas pallarna vid trädgårdsavfallet och skickas sedan vidare för återanvändning. Sorteras som träavfall på övriga återvinningscentraler. 

 • ammunition

  Sortera som Övrigt

  lämnas till polisen.

 • asfalt

  Sortera som Övrigt

  kan endast lämnas till Hässleholms Kretsloppcenter mot en avgift.

 • betongpanna

  Sortera som Övrigt

  lämnas på återvinningscentral och sorteras som keramik, tegel & betong.

 • bil

  Sortera som Övrigt

  lämnas till en bilskrot.

 • bildäck

  Sortera som Övrigt

  lämnas ej på återvinningscentraler. Lämnas till återförsäljare.

 • blomsterlupin

  Sortera som Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • Blåbetong

  Sortera som Övrigt

  Kan endast lämnas till Hässleholms Kretsloppcenter mot en avgift.

 • brandsläckare

  Sortera som Övrigt

  lämnas i första hand till återförsäljare. Vid besök på återvinningscentral kontakta personal.

 • byggavfall

  Sortera som Övrigt

  sortera byggavfallet innan du lämnar det på återvinningscentralen. Fråga personal om du är osäker.

 • djur (dött)

  Sortera som Övrigt

  ta kontakt med djursjukhuset eller veterinären för att få reda på hur det ska tas omhand.

 • dynamit

  Sortera som Övrigt

  lämnas till polisen.

 • däck

  Sortera som Övrigt

  lämnas ej på återvinningscentraler. Lämnas till återförsäljare.

 • ensilageplast

  Sortera som Övrigt

  kan ej lämnas på våra återvinningscentraler utan lämnas direkt till Svepretur, se www.svepretur.se för mer information.

 • fyrverkerier (oanvända)

  Sortera som Övrigt

  lämnas till polisen.

 • gasflaska

  Sortera som Övrigt

  lämnas till återförsäljare.

 • gastub

  Sortera som Övrigt

  lämnas till återförsäljare.

 • gul skunkkalla

  Sortera som Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • guld

  Sortera som Övrigt

  lämna gammalt guld till din guldsmedsaffär, så används det till nya smycken.

 • heliumtub

  Sortera som Övrigt

  lämnas till återförsäljare.

 • husdjur (dött)

  Sortera som Övrigt

  ta kontakt med djursjukhuset eller veterinären för att ta reda på hur det ska tas hand.

 • insulinpenna

  Sortera som Övrigt

  lämnas på apotek.

 • invasiva arter

  Sortera som Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • jättebalsamin

  Sortera som Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • jätteloka

  Sortera som Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • kadaver

  Sortera som Övrigt

  ta kontakt med djursjukhuset eller veterinären för att få reda på hur det ska tas omhand.

 • kanyl (i kanylbehållare)

  Sortera som Övrigt

  lämnas på apotek.

 • kolsyrepatron

  Sortera som Övrigt

  lämnas till återförsäljare.

 • medicinrest

  Sortera som Övrigt

  lämnas på apotek.

 • migsvets

  Sortera som Övrigt

  Vid besök på återvinningscentral sorteras det som elektronik.

 • parkslide

  Sortera som Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • patronhylsor

  Sortera som Övrigt

  med eller utan kula ska lämnas till polisen.

 • slipers

  Sortera som Övrigt

  Lämnas på någon av våra återvinningscentraler och sorteras som tryckimpregnerat trä. Max 3 m³ på Vankiva ÅVC och 0,5 m³ på övriga ÅVC:er.

 • sten

  Sortera som Övrigt

  lämnas på återvinningscentral och sorteras som keramik, tegel & betong.

 • takpanna

  Sortera som Övrigt

  ska lämnas på återvinningscentral och sorteras som keramik, tegel & betong.

 • telefonstolpar

  Sortera som Övrigt

  Lämnas på någon av våra återvinningscentraler och sorteras som tryckimpregnerat trä. Max 3 m³ på Vankiva ÅVC och 0,5 m³ på övriga ÅVC:er.

 • tomtebloss (oanvända)

  Sortera som Övrigt

  lämnas till polisen.

 • tryckimpregnerat trä

  Sortera som Övrigt

  lämnas på någon av våra återvinningscentraler och sorteras som tryckimpregnerat trä. Max 3 m³ på Vankiva ÅVC och 0,5 m³ på övriga ÅVC:er.

 • tryckkärl

  Sortera som Övrigt

  lämnas till återförsäljare.

 • trä (behandlat med organowood)

  Sortera som Övrigt

  ska lämnas på återvinningscentral och sorteras som träavfall.

 • trä (målat)

  Sortera som Övrigt

  ska lämnas på återvinningscentral och sorteras som träavfall.

 • trä (omålat)

  Sortera som Övrigt

  ska lämnas på återvinningscentral och sorteras som träavfall.

 • trädörr

  Sortera som Övrigt

  ska lämnas på återvinningscentral. Innerdörr sorteras som träavfall och ytterdörr sorteras som stoppade möbler.

 • trälister

  Sortera som Övrigt

  ska lämnas på återvinningscentral och sorteras som träavfall.

 • Träpall

  Sortera som Övrigt

  Lämnas som träavfall på våra ÅVCer.

 • varmvattenberedare

  Sortera som Övrigt

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som metallskrot. Går ej som Grovavfall.

 • vresros

  Sortera som Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • värmepump

  Sortera som Övrigt

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som kyl & frys. Går ej som Grovavfall.

Informationsbroschyr

I vår Sorteringsbroschyr kan du läsa om varför och hur vi sorterar vårt avfall i Hässleholms kommun.

Ladda ner Sorteringsbroschyren som PDF Pdf, 16.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Observera att viss information om hur saker ska källsorteras kan ha förändrats sedan sorteringsguiden A-Ö gjordes.

Senast uppdaterad: