Flicka kramar träd

Stipendium för hållbar utveckling

Varje år delar vi ut ett stipendium för att uppmuntra till insatser som bidrar till en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Nu är anmälan för 2021 öppen och vi tar emot ansökningar fram till 30 september.

Vem kan söka?

Vårt stipendium riktar sig till både enskilda personer såväl som till grupper, föreningar och organisationer. Sökande ska vara födda i, eller ha sin hemvist i, Hässleholms kommun eller på annat sätt ha tydlig anknytning till kommunen.

Stipendiesumman är på 20 000 kronor och delas antingen ut till en eller flera mottagare. Du kan söka stipendiet för egen räkning eller föreslå någon annan.

Mer information om stipendiet hittar du i dokumentet Principer för bedömning. Pdf, 200.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på insatser som belönas

Stipendiet för hållbar utveckling ska belöna insatser inom exempelvis:

  • Naturvård och friluftsliv
  • Renare luft, vatten och mark
  • Minskad klimatpåverkan
  • Minskade avfallsmängder och ökad källsortering
  • Effektivare användning av energi, vatten och material
  • Folkbildning
  • Miljörelaterade insatser inom folkhälsa och sociala frågor

Tidigare stipendiater

Vi har delat ut vårt stipendium sedan 2016. Genom åren har idrottsföreningar, privatpersoner, butiksägare, förskolor, lärare och stiftelser fått ta emot stipendiet, eftersom de alla arbetar för en hållbar utveckling.

2020 - Föreningen Naturnära Kärråkra

Föreningen fick ta emot 20.000:- för att kunna förverkliga sin dröm om att bygga ett växthus. Motiveringen löd: "Genom ett helhetstänk med både miljö och människa i fokus samt ekologisk odling i stadsnära miljö erbjuder Naturnära Kärråkra ett koncept som ligger helt rätt i tiden. Med hjälp av grön social odling skapar de hållbarhet – både för människor som står utanför arbetsmarknaden och för klimatet".

2019 - Ballingslöv GoIF och Hässleholms Handbollsförening

Mottagarna fick ta emot 10.000:- vardera för att förverkliga sina planer för minskad nedskräpning i Hässleholms kommun

2018 - Hässleholms Ridklubb & gymnasieeleven Linnea Lindau

Mottagarna fick ta emot 10.000:- vardera. Ridklubben investerade i källsorteringskärl och klimatsmart belysning på gårdsplanen vilket skapar trygghet för medlemmarna och sparar energi. Linnea som drivit UF-företaget Period investerade pengarna i menskoppar som hon delade ut under sin studieresa till Costa RIca, dit hon reste för att informera om hållbara mensskydd.

2017 - Malmö Sommargårdar

Mottagaren fick ta emot 20.000:- som de valde att investera i energisnål belysning med rörelsesensorer till lägrets toaletter samt källsorteringskärl.

2016 - Norrängsskolan, Naturförskolan och Stralsund & Butiksloppis i Hässleholm

Norrängsskolan investerade i en specialbyggd tandemcykel som gör det möjligt för lärarna att ta med särskoleeleverna på fler utflykter i kommunen, så att dessa får uppleva naturen. Naturförskolan och Stralsund valde att vidareutveckla sitt miljöarbete inom Grön Flagg som de inlett. Butiksloppis investerade pengarna i marknadsföring samt belysning av butiken.Senast uppdaterad: