Vandring på Höjdarleden den 13 maj 2012

 

 

Sponsring

Varje år sponsrar vi föreningar och evenemang inriktade på idrott, kultur, miljö och samhällsnytta. Genom sponsring vill vi stärka förtroendet för vårt varumärke och bidra till att öka kunskapen om våra tjänster. Detta gör vi genom att ta ett aktivt ansvar och stötta det lokala samhället vi verkar i. Ett rikt föreningsliv med ett brett utbud tror vi gör Hässleholm till en attraktiv kommun att bo och leva i.

Våra samarbeten

De föreningar som vi ingår samarbeten med behöver kunna:

  • Visa på ett hållbarhetstänk och redogöra för hur de praktiskt arbetar för att minska sitt miljöavtryck och därmed bidrar till ett mer hållbart samhälle.
  • Redovisa och leverera motprestationer för den summa sponsringen avser.

Hässleholm Miljös grundläggande värderingar framåtanda, omtänksamhet och tydlighet ska vara vägledande i de samarbeten som ingås. Lika viktigt är det att hållbarhet, jämlikhet och likabehandling tydligt prioriteras så att alla som vill har en möjlighet att tryggt vara med i verksamheten utifrån sina förutsättningar.


Olika typer av sponsring

Vi sponsrar på två sätt: Genom finansiellt stöd utifrån två fastställda nivåer samt genom att erbjuda avfallshantering på arrangemang.

Vi tar emot ansökningar under perioden 1 janauri- 15 mars. Föreningar ansöker om sponsring genom att fylla i våra sponsringsformulär.

Skriftligt besked om ansökan beviljats eller inte lämnas kort efter att ansökningstiden gått ut.

Så här söker du

Vi tar emot ansökningar under perioden 1 janauri- 15 mars. Du ansöker genom att fylla i nedan ansökningsformulär.

Finansiell sponsringBifoga fil


Ekonomisk stöttning nivå 1
Ekonomisk stöttning nivå 1

Ekonomisk stöttning nivå 2
Ekonomisk stöttning nivå 2
Föreningen tilldelas 3000 kronor.

I motprestation erhåller Hässleholm Miljö klickbar logotyp på föreningens hemsida samt marknadsföring/synlighet i sociala medier vid minst 3 gånger under året.

Föreningen tilldelas 5 000 kronor.

I motprestation erhåller Hässleholm Miljö klickbar logotyp på föreningens hemsida, marknadsföring/synlighet i sociala medier vid minst 3 gånger under året samt logga i annonser, program eller annan synlighet. (vänligen ange utförligt i er ansökan hur vilken motprestation som ni kan erbjuda).

Sponsring genom avfallshantering på arrangemangBifoga fil


Lilla avfallspaketet
Välj antal miljöstationer som ska ställas ut
Lilla avfallspaketetStora avfallspaketet * (obligatorisk)
Ange antal miljöstationer samt kärl som ska ställas ut
Stora avfallspaketet
Utsättning av vattentank på arrangemang * (obligatorisk)
Utsättning av vattentank på arrangemang


Vi sätter ut 1-2 miljöstationer med fyra fraktioner i varje. I ansökan anges vilken typ av avfall som förväntas uppkomma i samband med arrangemanget.

I paketet ingår utsättning och upphämtning av miljöstationer, säckar, behandling av sorterat avfall samt tvätt av kärl.

I gengäld erhåller Hässleholm Miljö klickbar logotyp på föreningens hemsida samt marknadsföring/synlighet i sociala medier vid minst 2 tillfällen i samband med arrangemanget.

Vi sätter ut 1-2 miljöstationer med fyra fraktioner i varje samt upp till 5 kärl. I ansökan anges vilken typ av avfall som förväntas uppkomma i samband med arrangemanget.

I paketet ingår utsättning och upphämtning av miljöstationer, säckar, behandling av sorterat avfall samt tvätt av kärl.

I gengäld erhåller Hässleholm Miljö klickbar logotyp på föreningens hemsida samt marknadsföring/synlighet i sociala medier vid minst 2 tillfällen i samband med arrangemanget samt logga i annonser, program eller annan synlighet. (vänligen ange utförligt i er ansökan hur vilken motprestation som ni kan erbjuda).

Senast uppdaterad: