grässtrån mot solljus och berg i bakrunden

Organisation & Styrelse

Hässleholm Miljö AB är ett kommunalt ägt bolag. Vår organisation är separerad från kommunen men vår styrelse består av ledamöter utsedda av Hässleholms kommunfullmäktige.

Organisation

Sven Carlsson är VD för Hässleholm Miljö AB och leder organisationen tillsammans med bolagets ledningsgrupp. I ledningsgruppen ingår förutom Sven verksamhetsområdeschefer samt försäljningsansvarig och en av bolagets kommunikatörer:

  • Sven Carlsson , VD
  • Matilda Ekström, Vice VD & HR-chef
  • Per-Olof Lindholm, TF chef för verksamhetsområde Produktion
  • Daniel Näslund, Försäljningsansvarig
  • Gunilla Sworén, Chef för verksamhetsområde Insamling
  • Emma-Karin Trygg Vincic, Chef för verksamhetsområde Marknad
  • Cornelia Ljungerud, Chef för verksamhetsområde Vatten och Avlopp
  • Lotta Wilnerzon Thörn, Ekonomi- och IT-chef
  • Maria Kalén, Kommunikatör

Organisationsschema

organisationsschema

Styrelse

Styrelsen för Hässleholm Miljö AB består av ledamöter som är utsedda av Hässleholms kommunfullmäktige.

Christer Caesar

Christer Caesar
Ordförande

Jerry Andersson

Jerry Andersson
Vice ordförande

Marianne Nilsson

Marianne Nilsson
Ledamot

Andreas Dahlberg

Andreas Dahlberg
Ledamot

Arne Persson

Arne Persson
Ledamot

Axel Heinonen

Axel Heinonen
Ledamot

Thom Nilsson

Thom Nilsson
Ledamot

Senast uppdaterad: