1975

Framåtblickande

Oljekrisens efterverkningar plågar fortfarande beslutsfattare och privatpersoners plånböcker och en utredning av centrala Hässleholms framtida värmeförsörjning föreslår att en huvudfjärrvärmecentral bör byggas och att HTS nuvarande central används som reservanläggning.