• radio_button_checkedPrivat
  • radio_button_uncheckedFöretag
  • radio_button_uncheckedSkola

Publicerad den:

Ackumulatortanken lyser blått

Vi vill såklart vara med och färga Sverige blått för att uppmärksamma prostatacancerfonden. Under november månad lyser därför vår ackumulatortank på Beleverket i Hässleholm blå.

Värmeverket i skymning med ackumulatortank som lyser blått

Foto: Thomas Johnsson

Senast uppdaterad: